16 November 2012

Penafsiran Ayat "Ikrah" dan Kesilapan Wan Ji ke 2Sekali lagi penulis penerima email daripada panglima garang untuk memasukkan artikel kedua tentang pandangan beliau terhadap kenyataan Ustaz Wan Ji terbaru. Penulis jangkakan selepas tersiar artikel ini, mesti Ust. Wan Ji akan hantar SMS minta wacana. Harap Ustaz Wan Ji dapat ambil perhatian.

Oleh : Panglima Garang
 
Ayat surah al-Baqarah, ayat 256 yang bermaksud “Tiada Paksaan dalam Agama” semakin banyak dikupas oleh ahli politik, tokoh agama dan masyarakat umum gara-gara mainan arus perdana dalam media cetak dan digital. Perkembangan perbincangan ilmu ini dikira cukup baik bagi perkembangan Islam secara umumnya dan perkembangan ilmu secara khususnya. Namun, disebalik perkembangan baik ini, Wan Jibin Wan Hussin (Wanji) pula cuba menagguk di air yang keruh. Wanji mengambil kesempatan mengemukakan idea-idea yang pelek dan tersasar dari pandangan jumhur ulama. Penulis menemui tiga kedangkalan tafsiran Wanji terhadap ayat ini.

MENAFIKAN TAFSIRAN AYAT INI DITUJUKAN KEPADA NON-MUSLIM

Menurut Wanji, penafsiran ayat ini jikalau ditujukan hanya kepada non-Muslim, penafsiran ini tidaklah betul. Perhatikan coretan Wanji dalam FBnya bertarikh 12/11/12, jam 2:53pm:

Dakwaan ayat 'tiada paksaan dalam agama' ditujukan kpd non muslim sahaja adalah TIDAK BETUL.
ayat itu sifatnya khabariah bukan insya'iyyah.. Dr Mahfuz johor kena baca dau' munir ala tafasir krgn ibn qayyim, juga kupasan Syaikh muhammad al-Ghazali dan Dr Ahmad al-Raisuni.
Perbahasan murtad, bukan pada ayat ini, tp pada ayat yang lain..

         Coretan Wanji ini menjelaskan bahawa ayat ini adalah khabariah bukan insya’iyyah. Maksud insya’iyyah adalah ayat yang mengandungi arahan samada suruhan atau tegahan. Manakala ayat khabariyyah tidak mempunyai arahan. Justeru, khabariyyah adalah ayat yang tidak mempunyai arahan (Hilal 2003: 28, 137, Mustafa  2000: 90, 193).

         Jikalau demikianlah maksud Wanji, ayat ini tidak mempunyai arahan. Lalu Wanji menolak ayat ini bermaksud “janganlah kamu paksa orang masuk dalam agama”. Malah, Wanji menafsirkan ayat ini adalah penjelasan yang mempunyai sifat kebenaran dalam Islam iaitu “tiada paksaan dalam agama”. Wanji bersandarkan tafsiran ini kepada Ibn Qayyim dalam tafsirnya Da’ al-Munir. Namun, apabila penulis membuka kitab tafsir tersebut. Penulis terkejut, kalam Ibn Qayyim (al-Jawziyyah T.th.: 439) secara terang-terang menyebut bahawa:
والصحيح: أن الآية على عمومها فى حق كل كافر
Maksudnya: Dan sahih adalah bahawa ayat ini (menunjukkan) secara umumnya pada hak setiap kafir.

Malah penulis juga terkejut dalam karya yang sama (al-Jawziyyah T.th.: 438) menyebut ayat ini mempunyai makna in’syai:
وهذا نفي فى معنى النهي، أي: لا تكرهوا أحدًا على الدين
Maksudnya: (Ayat) ini adalah nafi yang memberi makna tegahan, iaitu jangan kamu paksa seseorangpun ke arah agama.

         Jelas sekali pandangan tafsir Da’ al-Bayan karya Ibn Qayyim terhadap ayat surah al-Baqarah ini adalah ditujukan kepada non-Muslim dan ayat ini adalah khabariy yang mempunyai makna ‘insya’iy. Jikalau Wanji masih lagi buta memahami karya Ibn Qayyim ini, sila rujuk karya tafsir Ibn Qayyim yang lain iaitu Bada’i’ al-Tafsir (al-Jawziyyah 2005:191) yang menyebut dengan perkataan yang sama tanpa perubahan.

         Saya sungguh kecewa dengan pembohongan Wanji terhadap tafsiran Ibn Qayyim. Tambahan pula, jikalau diteliti nukilan Wanji terhadap kupasan Dr Ahmad al-Raisuni bukanlah tafsiran terhadap ayat al-Quran ini, bahkan hanyalah pandangan peribadi dengan dalil aqal tanpa naqli sedikitpun. Begitu juga Wanji menyandarkan kepada Sheikh Muhammad al-Ghazali tanpa menukilpun pandangan ulama yang disegani ini.

         Pembohongan Wanji turut disulami cubaan mengelirukan orang ramai dengan mencoret pada masa 4.20 a.m bertarikh 12/11/12:

ada juga ayat al-Quran dikhususkan untuk non Muslim jer... eh, dorang nak pakai kitab dorang.. apasal pula dorang kena ikut Quran pula?

         Namun, pandangan Wanji telah ditolak oleh rakan FBnya iaitu Ahmad Izzat yang menyatakan, “khitab Allah waktu tu untuk orang kafir. Al-Quran untuk seluruh alam. Kalau untuk muslim sahaja, kenapa ada ayat2 dalam Quran yang refer to kafir?”. Ahmad Izzat merujuk kepada beberapa kalimat al-Quran yang menyebut “Wahai orang kafir”. Tetapi seperti biasa kedapatan dalam FBnya, banyak persoalan yang hanya didiam sahaja jika tidak mampu dijawab.

KEDANGKALAN MENILAI ASBAB AL-NUZUL

Wanji merupakan seorang yang dangkal usul tafsir. Wanji lupa mengenai method mufassirin adalah mengutamakan penafsiran ma’thur berbanding ma’qul. Ma’thur adalah terdiri daripada hadis nabawi, athar sahabat dan tabi’in serta asbab al-Nuzul.

         Kedangkalan Wanji jelas kelihatan apabil Syah Hafiq menjelaskan ceramah terkini Prof Madya Dr Asri Zainal Abidin di Dewan Ibn Qayyim yang menyatakan , “tidak ada makna lain ayat tersebut kecuali apa yg disebut dalam kitab muktabar, bahawa ia merujuk kes bukan Islam dipaksa menjadi Muslim.

Wanji membangkang padangan MAZA dengan dua jawapan iaitu:

Jawapan pertama: Menurut Wanji:
“Kaedah usul fiqh, semua ayat bersifat umum, kecuali ada nas yg saheh dan sareh menkhususkan ayat. Ok, apa nas yag saheh dan sareh, mentakhsiskan ayat ini untuk non muslim sahaja. Silakan dtgkan bukti”.

Jawapan kedua: Menurut Wanji lagi:
“Itu asbab nuzul. Maza bawa dua je, dlm perbentangan ana ttg ayat ni, ana dtgkan empat asbab nuzul. Hadis itu, sifatnya ahad. Dan ia tidak sareh, mentakhsiskan untuk non muslim sahaja”.

        Secara jelas, Wanji mempertikaikan Asbab al-Nuzul yang ada pada ayat surah al-Baqarah tersebut. Benarkah Asbab al-Nuzul ini tidak kuat? Penulis menemui jawapan yang patut Wanji memikirkan semula pandangannya.

         Sandaran Asbab Nuzul surah al-Baqarah ayat 256 adalah hadis dari Ibn ‘Abbas berkata: Diturunkan (ayat) ini kepada golongan al-Ansar. (Di mana) seorang perempuan yang tiada anak, menjadikan (sumpah) atas dirinya jikalau seorang anaknya hidup, dia akan menyahudikannya. Apabila Bani Nadir telah dikalahkan, jadilah pada mereka (anak-anak diserahkan) kepada kebanyakan anak-anak al-Ansar. Lalu mereka (Bani Nadir) berkata: Kami tidak meninggalkan anak-anak kami. Lalu Allah Ta’ala menurunkan “Tiada paksaan dalam agama”.

         Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunanya dalam kitab al-Jihad, bab fi al-‘Asir Yukrah ‘ala al-‘Islam bernombor 2307. Hadis ini ditashihkan Ibn Hibban kitab al-Iman, bab al-Taklif, hadis bernombor 140. Menurut al-Baniy dan Shu’aib al-Arnu’ut dalam sahih Ibn Daud, hadis ini adalah sahih  dan mengatakan, “Sanadnya sahih atas syarat keduanya (al-Bukhari dan Muslim(“.

         Ternyata hadis ini benar-benar sahih dan sungguh kukuh. Mengapakah Wanji masih hendak menentang hadis tersebut? Kelihatan Wanji menentang Asbab Nuzul dengan mengemukakan dua dolak dalihnya iaitu:

Dolak dalih pertama: Atas nama Usul Fiqh.

Wanji menyebut dalam FBnya pada tarikh 12/11/12, waktu 2:43am:
“Kalau belajar usul, ada pendpt mazhab menyatakan takhsiskan umum quran dgn hadis ahad pun dah ditolak. Ini berlaku dlm mazhab hanafi.Kalau hadis ahad pun, tidak boleh takhsiskan umum quran, inikan pula nak sandarkan kpd asbab nuzul. Guna disiplin fiqh la oi, bukan literal dgn sebuah kitab jer..

     Kalam Wanji ini tanpa melihat perbincangan secara detail Imam Abu Hanifah dalam usul Fiqh. Walaupun Abu Hanifah tidak membenarkan takhsis al-Quran dengan hadis Ahad, Abu Hanifah mengambil pendekatan hadis boleh menasakhkan hukum al-Quran (al-Baydhawi 1996: 323) tanpa menasakhkan ayat. Dengan perkataan lain, jikalau disebut dalam al-Quran, Tiada paksaan dalam agama, hadis sesiapa yg menukarkan agamanya hendaklah dibunuh yang merupakan hadis ahad menasakhkan sebahagian hukum tiada paksaan dalam agama tersebut. Ini bermakna Muslim yang keluar agama wajib dibunuh, tidak terhadap non-Muslim kerana tiada paksaan baginya.

     Perlu diberi perhatian bahawa pendapat mazhab Jumhur pula membenarkan hadis ahad mentakhsiskan ayat Quran yang umum (al-Baydhawi 1996: 324). Justeru itu, hadis hendaklah dibunuh orang yang murtad boleh mentakhsiskan ayat tiada paksaan dalam agama. Maka seorang Muslim itu terkecuali daripada tiada paksaan dalam agama.

     Untuk memudahkan kefahaman Wanji, kesemua ulama mazhab empat iaitu Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi’iyyah dan Hanabilah bersepakat bahawa jikalau telah thabit seseorang itu murtad dari agama Islam, wajiblah membunuhnya dan menumpahkan darahnya (al-Jaziriy 2004.: 327). Sudah jelas walaupun ilmu usulnya berlainan, natijah pandangan ulama Muktabar tidak bercanggah pada memahami ayat ini.

Dolak dalih kedua: Atas nama ‘ilmu tafsir

Wanji menambah kedangkalannya dalam ilmu tafsir. Wanji menyebut:
ÇáÚÈÑÉ ÈÚãæã ÇááÝÙ áÇ ÈÎÕæÕ ÇáÓÈÈ
kalau nak ikut asbab nuzul ayat sahaja, ia akan jadi jumud dlm
tafsiran ayat. Nak kupas tafsir pun, biar ada disiplin, bukan pakai rembat jer..
Kena fhm, kerangka ayat, klasifikasi ayat dll..

         Sudah tentu kedangkalan Wanji lebih terserlah dengan ungkapan dan coretan sebegini.  Wanji langsung tidak memandang hadis sebagai sumber utama menafsirkan al-Quran. Malah, Wanji juga lupa klasifikasi ulama Mufassirin kepada dua penafsiran iaitu tafsir bil Ma’thur dan tafsir bil Ma’qul. Tafsir bil Ma’thur mempunyai kedudukan yang tertinggi dalam penafsiran al-Quran (al-Zhahabiy 2000: 112). Sepatutnya Asbab al-Nuzul yang terbukti sahih dijadikan panduan. Malah, jikalau tafsir Ma’qul bercanggah dengan Ma’thur, penafsiran akal wajib meraikan Ma’thur. Justeru, timbulah dua method penafsiran al-Quran yang diterima pakai iaitu method tafsir bil Ma’thur dan gabungan tafsir Ma’thur dan Ma’qul. Bukan hanya Ma’qul semata-mata.

         Saya menyeru Wanji kembali ke pangkal jalan. Meniti kembali jalan Islam yang mengutamakan al-Quran dan al-Sunnah yang dijaga rapi dengan setiap sisi keilmuan Islam. Bukan berdolak dalih dan memberikan tafsiran songsang. Cukuplah coretan Wanji yang menyimpang dengan mengatakan, “ayat 256 dari surah al-Baqarah itu, secara dilalah ima' (إيماء), ia menceritakan tentang kualiti iman bagi muslim; sama ada muslim yg sedia ada atau non muslim yg nak masuk Islam”. Pendalilan seperti ini memang merupakan tafsir ‘isyariy yang banyak digunakan oleh golongan Sufi. Namun, tafsir ini tertolak jikalau bercanggah dari makna ayat yang asal. Kembalilah rujuk Sunnah nabawiyyah yang dipegang rapi oleh Salafussoleh dari para ulama yang muktabar tanpa sesat dan tanpa menyesatkan.


Rujukan:

al-Baniy, Nasaruddin. 1993. Sahih Ibn Hibban. Bayrut: Mu'assasah al-Risalah

al-Baydhawi, Muhammad Bin Umar. 1996. Minhaj al-Wusul fi 'ilm al-'Usul. Dlm. al-Tahqiq al-Ma'mul li Minhaj al-Usul 'ala al-Minhaj. Tanta: al-Turkiy.

Hilal. H. 2003. Mu’jam Mustalah al-Usul. Bayrut: Dar al-Jayl.

al-Jaziriy, Abdul Rahman. 2004. al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-‘Arba’ah. Kaherah: Dar al-Hadith.

al-Jawziyyah, Ibn Qayyim. T.th. Dau’ al-Munir 'ala al-Tafsir. Riyadh: Maktabah Dar al-Salam.

al-Jawziyyah, Ibn Qayyim. 2005. Bada'i' al-Tafsir.  Riyadh: Dar Ibn al-Jawziy.

Mustafa Q.A. 2000. Mu’jam Mustalahat 'Usul al-Fiqh. Bayrut: Dar al-Fikr al-Mu'asir.

Al-Zhahabi, Muhammad Hussin. 2000. Kaherah: Maktabah Wahbah.


1 comment:

Allen Sulong said...

Salam,

Cuba kaji dgn teliti ayat 2:256 ini.Lihatlah pada "lam" iaitu "lam napiyah liljinsiyyah" yg bermaksud tdk ada sedikit apa2 pun paksaan dlm agama, maksudnya masing2 buatlah kepuusan sendiri sbb ... sila baca ayat seterusnya ... "sesungguhnya telah nyata kebenaran dari kesesatan", iaitu Al-Quran telah lgkap dan sempurna dan menjelaskan segala perkara.
Sekiranya masih lagi tdk mahu memilih Islam, maka diri sendiri akan tanggung azab di akhirat nanti.

Sila kaji Al-Quran http://kajian-quran.blogspot.com